انواع ویزاهای موقت کانادا

کانادا سالانه پذیرای بیش از 35 میلیون نفراز طریق اقامت موقت است. افرادی که به منظور بازدید از خانواده، سفرهای تفریحی و توریستی، ترانزیت، سفرهای اکتشافی جهت مقاصد سرمایه گذاری ، تحصیل و یا کار قصد ورود به کانادا را دارند  ، ممکن است به یک ویزای موقت  جهت ورود به کانادا نیاز داشته باشند.

 

 

ویزیتور ویزا :

ویزای بازدید کننده به شما اجازه می دهد به عنوان بازدید کننده یا توریست وارد کانادا شوید. به طور کلی ، شما می توانید تا 6 ماه به عنوان بازدید کننده در کانادا اقامت داشته باشید.

 

ویزای دانشجویی کانادا

این ویزا به یک تبعه خارجی اجازه می دهد تا در کانادا در یک موسسه آموزشی خاص کانادا و در یک برنامه خاص تحصیل کند.

 

ویزای کار کانادا

ویزای کار به یک تبعه خارجی با پیشنهاد استخدام از یک شرکت کانادایی اجازه می دهد تا به طور موقت در کانادا کار کند.

 

سوپر ویزا (ویزای والدین و پدربزرگ و مادربزرگ)

دارندگان این نوع ویزا اجازه دارند که در هر بار ورود به کانادا تا دو سال ( قابل تمدید) در کانادا اقامت داشنه باشند.

    به مشاوره نیاز دارید؟ تماس بگیرید!